ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์

ทางห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ได้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์

Image  Image  

กำหนดเวลา เปิด-ปิด และระเบียบของห้องสมุด

  • ห้องสมุดเปิดทำการเวลา 8:00 น.-16:30 น. (จันทร์ - ศุกร์) และ 18:30 น.-21:00 น. (จันทร์ - พฤหัสฯ เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
  • ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือทั่วไปได้ในเวลา 8:00 - 16:00 น. ของวันเปิดบริการเท่านั้น สามารถยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ใน 1 สัปดาห์ 
  • เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องถูกปรับในอัตรา รายการละ 5 บาทต่อการเกินกำหนด 1 วัน
  • ผู้ใช้บริการจะยืมหนังสือที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (หนังสือสำรอง) ได้ในเวลา 19:30 น. และวันศุกร์ เวลา 13:30 น. - 16:00 น.

การทำบัตรห้องสมุด

  • ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดต้องทำ "บัตรห้องสมุด" ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้
  • การทำบัตรห้องสมุด นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ แต่ในกรณีที่ทำบัตรห้องสมุดหายต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ ส่วนศิษย์เก่ามีค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี และบุคคลภายนอก 200 บาท/ปี
  • บัตรห้องสมุดใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
(published on 15/12/2015)
RSS feed for system-wide library news.
Log in to your account:

ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 02-746-1104 โทรสาร: 02-398-7787 e-mail: library@theology.ac.th
สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha บนคลาวด์ LibraryPLUS โดย ปันสาร

Powered by Koha