ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์

ทางห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ได้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์

Image  Image  

กำหนดเวลา เปิด-ปิด และระเบียบของห้องสมุด

 • ห้องสมุดเปิดทำการเวลา 7:30 น.-16:30 น. (จันทร์ - ศุกร์) และ 18:30 น.-21:00 น. (จันทร์ - พฤหัสฯ เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
 • ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือทั่วไปได้ในเวลา 8:00 - 16:00 น. ของวันเปิดบริการเท่านั้น สามารถยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ใน 1 สัปดาห์ 
 • เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องถูกปรับในอัตรา รายการละ 5 บาทต่อการเกินกำหนด 1 วัน
 • ผู้ใช้บริการจะยืมหนังสือที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (หนังสือสำรอง) ได้ในเวลา 19:30 น. และวันศุกร์ เวลา 13:30 น. - 16:00 น.

การทำบัตรห้องสมุด

 • ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดต้องทำ "บัตรห้องสมุด" ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้
 • การทำบัตรห้องสมุด นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ แต่ในกรณีที่ทำบัตรห้องสมุดหายต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ ส่วนศิษย์เก่ามีค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี และบุคคลภายนอก 200 บาท/ปี
 • บัตรห้องสมุดใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
(published on 15/12/2015)

การเข้าใช้ฐานข้อมูล

ทางห้องสมุดสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้แล้ว โดยรหัสผ่านสำหรับเข้า มีดังนี้

 1. ฐานข้อมูล CINAHL สำหรับค้นหา e-book ต่างประเทศ - User ID: Christian Password: library
 2. ฐานข้อมูล Proquest สำหรับค้นหาวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ - User ID: 3VH8XPR7Q7 Password: welcome
 3. ฐานข้อมูล มติชน e-Library สำหรับค้นหาข่าว - User ID: UF113 Password: U113
 4. ฐานข้อมูล ThaiLIS สำหรับค้นหาวิทยานิพนธ์ไทย - สามารถสมัครได้เอง โดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน

สามารถสอบถามรายละเอียดการค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุด

(published on 28/09/2016)
RSS feed for system-wide library news.
Log in to your account:

ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 02-746-1104 โทรสาร: 02-398-7787 e-mail: library@theology.ac.th
สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha บนคลาวด์ LibraryPLUS โดย ปันสาร