ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
Tel: 02-746-1103-4 e-mail: [email protected]
สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha บนคลาวด์ LibraryPLUS โดย ปันสาร

Powered by Koha