ห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
71 ซ.วชิรธรรมสาธิต 37 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 02-746-1104 โทรสาร: 02-398-7787 e-mail: library@theology.ac.th
สนับสนุนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha บนคลาวด์ LibraryPLUS โดย ปันสาร

Powered by Koha